Meysune Yasar

Table of Contents

Abstract #

ÖZET: 1979 İran İslam Devrimi ile birlikte, bölgesel ve uluslararası boyutta önemli bir müttefikini
kaybeden Amerika Birleşik Devletleri bu tarihlerden itibaren İran’ı karşısında önemli
bir rakip olarak bulmuştur. Gerek İran’ın jeopolitik konumu gerekse de ideolojik olarak
Amerikan yönetimine dönük çeşitli söylemleri dolayısı ile; devrimden günümüze farklı konu
başlıkları altında nüfuz mücadelesi kendini göstermiştir. Söz konusu mücadelenin önemli bir
alanı olarak da Irak, özellikle de ABD’nin Irak işgali sonrasında öne çıkmıştır. İran İslam Devrimi
sonrasında İran’ın artan etkinliğinin ikinci dalgası olarak ortaya konulan Irak’ın; çalışma
kapsamında güvenlikleştirme ve bölgesel güvenlik kompleksi yaklaşımları temelinde ABD
ve İran politikalarında nasıl ele alındığı analiz edilmektedir.


ABSTRACT: The United States of America, which lost an important regional and international
ally with the 1979 Iranian Islamic Revolution, has since found Iran as a rival. Due to
Iran’s geopolitical position and various discourses ideologically against the American administration; the struggle for influence has manifested itself under different topics from the
revolution to the present. As an area of the said struggle, Iraq has come to the fore after the
US invasion of Iraq. The study focuses on Iraq, which emerged as the second wave of Iran’s
increasing influence after the Iranian Islamic Revolution. Using securitization and regional
security complex approaches as a conceptual framework, the study seeks to answer how US
and Iran’s approaches to Iraq have shaped.

PDF #

Powered by BetterDocs