Journal of Politics

E-ISSN: 2791-7525

Meysune Yasar, Ph.D., Discipline-oriented Research Paper

Basra Körfezinde Bölgesel Güvenlik Kompleksinde Ana Merkez Olarak Irak ve ABD-İran Rekabeti / Iraq as the Center in the Regional Security Complex in the Persian Gulf and the US-Iran Rivalry

Abstract

1979 İran İslam Devrimi ile birlikte, bölgesel ve uluslararası boyutta önemli bir müttefikini kaybeden Amerika Birleşik Devletleri bu tarihlerden itibaren İran’ı karşısında önemli bir rakip olarak bulmuştur. Gerek İran’ın jeopolitik konumu gerekse de ideolojik olarak Amerikan yönetimine dönük çeşitli söylemleri dolayısı ile; devrimden günümüze farklı konu başlıkları altında nüfuz mücadelesi kendini göstermiştir. Söz konusu mücadelenin önemli bir alanı olarak da Irak, özellikle de ABD’nin Irak işgali sonrasında öne çıkmıştır. İran İslam Devrimi sonrasında İran’ın artan etkinliğinin ikinci dalgası olarak ortaya konulan Irak’ın; çalışma kapsamında güvenlikleştirme ve bölgesel güvenlik kompleksi yaklaşımları temelinde ABD ve İran politikalarında nasıl ele alındığı analiz edilmektedir.

The United States of America, which lost an important regional and international ally with the 1979 Iranian Islamic Revolution, has since found Iran as a rival. Due to Iran’s geopolitical position and various discourses ideologically against the American administration; the struggle for influence has manifested itself under different topics from the revolution to the present. As an area of the said struggle, Iraq has come to the fore after the US invasion of Iraq. The study focuses on Iraq, which emerged as the second wave of Iran’s increasing influence after the Iranian Islamic Revolution. Using securitization and regional security complex approaches as a conceptual framework, the study seeks to answer how US and Iran’s approaches to Iraq have shaped.

Citation

Basra Körfezinde Bölgesel Güvenlik Kompleksinde Ana Merkez Olarak Irak ve ABD-İran Rekabeti. Journal of Islamic Politics, 1(2), 42–57. https://doi.org/10.2021/jispol.v1i2.10

Bio of the Author